Łódź – Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe zadania KRPA i gmin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że planowane na dzień 23 kwietnia szkolenie nie odbędzie się.

Za utrudnienia, przepraszamy.

Grupa Profilaktycznie.pl