-Kraków- Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

Konferencja w Krakowie odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej ul. Rajska 1

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizacja prawa oświatowego, która zakłada obowiązek połączenia programu profilaktyki i programu wychowawczego w jeden dokument oraz wprowadzenia przy jego opracowaniu konieczności diagnozy problemów szkolno-środowiskowych, wychowawczych i profilaktycznych. Nowy jednolity program powinien tworzyć spójną całość odziaływań wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przez szkołę, z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów i całego środowiska szkolnego. To dlatego Grupa Profilaktycznie.pl zaprasza Państwa do udziału w konferencji oświatowej:

„ Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”.

Konferencja odbędzie się 29.05.2017 , w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 1, Kraków (w pobliżu Rynku Głównego).

W ramach konferencji dowiedzą się Państwo jaka powinna być procedura opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły aby była zgodna ze standardem wypracowanym przez ORE. Zgodnie z przyjętą koncepcją odzwierciedla ona najważniejsze aspekty wychowania i profilaktyki w środowisku szkolnym a sam program stanowić będzie narzędzie regulujące działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkolnym. Omówione zostaną kluczowe warunki, które muszą być spełnione aby osiągnąć cel procesu, a także pięć etapów procedury opracowywania. Druga część szkolenia dotyczyć będzie miejsca diagnozy  w całym procesie konstruowania nowego programu wychowawczo-profilaktycznego, wyjaśnienia istoty, jej metod i sposobu prowadzenia, a także omówienia standardów ewaluacyjnych, niezbędnych do uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji.

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 299 zł lub 269 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.30 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 25 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegeci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>