Kontrola NIK – indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych

Analizując kierunki polityki oświatowej Państwa, czy też obszary edukacji, które są objęte kontrolą i monitorowaniem kuratorium oświaty lub służb państwowych, co roku szczególny obszar zajmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja nauczania.

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”.

Przed poprzednim rokiem szkolnym podsumowano kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała indywidualizację kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych. Według kontrolerów NIK dyrektorzy szkół powinni m.in. :

– przekazywać rzetelne i czytelne informacje rodzicom uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o możliwości wdrożenia dla ich dzieci nowych form wsparcia i korzyściach wynikających z ich zastosowania oraz stworzyć warunki organizacyjne, umożliwiające pełne współdziałanie szkoły z rodzicami tych uczniów;

– bieżąco nadzorować proces organizacji kształcenia specjalnego uczniów i stosowania nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

wspierać nauczycieli w identyfikacji potrzeb uczniów, w tym uczniów zdolnych.

To dlatego w dn. 8 grudnia br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„ Kontrola NIK – indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych”.

Podczas szkolenia omówione zostaną poszczególne wnioski pokontrolne i sposoby ich realizacji wraz z rekomendowanymi przez prelegentki działaniami m.in. w zakresie:

– organizacji zindywidualizowanych form kształcenia i zindywidualizowanej  ścieżki kształcenia,

– organizacji indywidualnych zajęć  edukacyjnych lub w grupie do 5 uczniów dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię w sprawie indywidualnego  nauczania, indywidualnego  programu/toku nauki, czy korzystającego z nauczania domowego,

– omówione będą  m.in. zadania dyrektora  szkoły , specjalistów , wychowawców ,nauczycieli oraz  sposoby prowadzenia rozpoznania SPE  i oceny efektywności  zindywidualizowanych form kształcenia,

– przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania  w odniesieniu do aktualnych przepisów oraz polityki oświatowej Państwa .

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 8 grudnia 2021 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 7 grudnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Maksymalnie do 7 grudnia br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 8 grudnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegentki

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne