Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
  • 14-12-2022

Szanowni Państwo, Dyrektor placówki oświatowej powinien uwzględnić w dokumentach szkolnych przygotowanych na dany rok szkolny, realizację kierunków polityki oświatowej państwa. Wśród kierunków wskazanych przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 znajdziemy m.in. następujące punkty: – ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, – wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, […]

Więcej
Budowa przedszkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli
  • 08-12-2022

Szanowni Państwo,  Informujemy, że z uwagi na chorobę Pani prelegent szkolenie planowane pierwotnie w dn. 8 grudnia br. odbędzie się w dn. 15 grudnia w godz. 11.00 – 13.00. Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p […]

Więcej
Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu? Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – II termin
  • 01-12-2022

Szanowni Państwo, Grudzień to czas uchwalania budżetów miast i gmin, to też czas uchwalania i przygotowywania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. To ważne aby znać właściwe zasady realizacji zadań gminnych programów i zasady wydatkowania środków zapisanych do realizacji programu. Dlatego w dn. 1 grudnia br. zapraszamy koordynatorów ds. profilaktyki, członków gminnych komisji […]

Więcej
Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli
  • 30-11-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wprowadzono nowe […]

Więcej
Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli
  • 22-11-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wprowadzono nowe […]

Więcej
Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli.
  • 17-11-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych […]

Więcej
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela. Obowiązki dyrektora i nauczyciela po zmianie przepisów i procedury
  • 08-11-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego MEIN wprowadziło dwa istotne dla pracy dyrektorów i szkół rozporządzenia: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiana przepisów dotycząca […]

Więcej
Organizacja kształcenia specjalnego w szkole i przedszkolu ogólnodostępnym, rola i zadania dyrektora, nauczyciela współorganizującego, pedagoga, psychologa i pedagoga specjalnego
  • 03-11-2022

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela współorganizującego kształcenie. Funkcjonowanie nauczycieli współorganizujących kształcenie w szkołach i placówkach ogólnodostępnych reguluje Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. z […]

Więcej
Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu? Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
  • 27-10-2022

Szanowni Państwo, Listopad to czas planowania budżetów miast i gmin, to też czas uchwalania i przygotowywania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. To ważne aby znać właściwe zasady realizacji zadań gminnych programów i zasady wydatkowania środków zapisanych do realizacji programu. Dlatego w dn. 27 października br. zapraszamy koordynatorów ds. profilaktyki, członków […]

Więcej
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela. Obowiązki dyrektora i nauczyciela po zmianie przepisów i procedury
  • 18-10-2022

Wraz z początkiem roku szkolnego MEIN wprowadziło dwa istotne dla pracy dyrektorów i szkół rozporządzenia: – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, – rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Zmiana przepisów dotycząca […]

Więcej