Konferencje i szkolenia dla pełnomocników ds. profilaktyki i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Grupa Profilaktycznie.pl jest uznanym organizatorem szkoleń i konferencji dla pełnomocników ds. profilaktyki i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wystąpienie dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztofa Brzózki fot. UM Poznań

Wśród zorganizowanych  na przestrzeni ostatnich dwóch lat wydarzeń jest m.in. konferencja „Wielkopolska wobec problemów alkoholizmu i narkomanii„. Konferencję otworzył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, który apelował: „Profilaktyka wymaga szeroko zakrojonych działań. Już u najmłodszych, w gimnazjach obserwuje się kontakt z alkoholem. Dlatego potrzebujemy państwa wiedzy i doświadczenia”. Dodał też, że samorządy powinny móc wpływać na przestrzeń miejską, tak by stawała się bardziej przyjazna. Okolice atrakcji turystycznych, obiektów sakralnych czy miejsca o szczególnej wartości historycznej powinny być objęte specjalną strefą, w której wydawałoby się ograniczoną liczbę koncesji na sprzedaż alkoholu. Dyrektor Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Krzysztof Brzózka przybliżył zgromadzonym problematykę związaną z zagrożeniem wzrostu spożywania alkoholu w Polsce.  Wskazał na ogromne koszty związane z nadmierną konsumpcją alkoholu. Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wystąpień poświęconych Wojewódzkiemu Programowi Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2019 oraz Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu wygłoszonych przez Panią Hannę Waszak-Rudecką Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbietę Dybowską – Głównego specjalistę ds. polityki zdrowotnej UM Poznania.

Cykl –  Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W konferencjach uczestniczyło kilkadziesiąt osób; członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników urzędów miast i gmin odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie prowadziła radca prawny, pani Anna Kozioł – Puchacz, kierownik działu prawnego PARPA. Na spotkaniu omówione zostały zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego oraz zasady kontroli punktów sprzedaży. W trakcie szkolenia żywo dyskutowano mi.in o raporcie NIK o raporcie NIK na temat przymusowego kierowania na leczenie odwykowe oraz o ochronie danych osobowych wzywanych na komisję.

Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu z uwzględnieniem zmian w prawie?

Konferencja zgromadziła samorządowców zajmujających się profilaktyką z całej Wielkopolski.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie osób odpowiedzialnych za konstruowanie  programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  wydatkowanie zapisanych  w nich środków . W trakcie konferencji prowadząca przybliżyła zasady finansowania zadań z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (informacje jak poprawnie wydawać środki, podstawę prawną wydatkowania, zastrzeżenia RIO i NIK) oraz zasady powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (ustawa o zdrowiu publicznym,  ustawa o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Wśród uczestników konferencji byli wójtowie, burmistrzowie, pracownicy wydziałów zdrowia, pełnomocnicy i koordynatorzy ds. realizacji programu profilaktyki, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.