Konferencje i szkolenia dla dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych

W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół, placówek oświatowych i instytucji z terenu całej Polski.  Wśród uczestników naszych szkoleń byli dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele prowadzący. Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”, „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”,  „Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Dysk Google w zarządzaniu szkołą” czy  „Koncepcja i plan pracy szkoły po wprowadzeniu reformy oświaty”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez dyrektorów, nauczycieli i urzędników.

Uniwersytet SWPS w Warszawie. Pani dr Monika Baryła – Matejczuk przybliża niezbędne zmiany, uczestnikom konferencji Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne.

W 2017 wprowadzono szereg zmian w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniach wykonawczych, które dotyczyły szkół i placówek oświatowych. Dużym zainteresowaniem dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych cieszył się cykl konferencji „Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki – diagnoza, budowa, aspekty praktyczne”. Naszymi prelegentami byli dr Monika Baryła-Matejczuk i dr Wiesław Poleszak, którzy współpracowali z rządowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przy tworzeniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół. Nasi prowadzący spotkali się z nauczycielami w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Krotoszynie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. W trakcie konferencji omówiono procedurę opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zgodnie z przyjętą koncepcją odzwierciedla ona najważniejsze aspekty wychowania i profilaktyki w środowisku szkolnym a sam program stanowić będzie narzędzie regulujące działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkolnym. Zaprezentowano kluczowe warunki, które muszą być spełnione aby osiągnąć cel procesu, a także pięć etapów procedury opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego. Prezentacja dotyczyła również miejsca diagnozy z w całym procesie konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego, wyjaśnienia istotny, jej metod i sposobu prowadzenia, a także omówienia standardów ewaluacyjnych, niezbędnych do uzyskania wiarygodnych wyników ewaluacji. Proponowany model uwzględniał zmiany dotyczące wychowania i profilaktyki w szkole wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Co ważne uczestnicy naszych szkoleń w ankietach ewaluacyjnych docenili przygotowanie merytoryczne prowadzących i organizację konferencji wystawiając ocenę bardzo dobrą.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, dr Wiesław Poleszak odpowiada na pytania uczestników konferencji w Krakowie