Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół

Szanowna Dyrekcjo,

Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. Brak  interakcji spowodował m.in. na brak motywacji do nauki, zanik relacji koleżeńskich, zanik zaufanie w relacji nauczyciel – uczeń.

To, dlatego zapraszamy Państwa na autorskie szkolenie, które poprowadzi prof. JACEK PYŻALSKI, pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Autor wielu publikacji dla nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 15 września br. w godzinach 12.00 – 15.00  na szkolenie online:

„Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży  po powrocie do szkół.”

W czasie szkolenia profesor Jacek Pyżalski odpowie na następujące pytania i zagadnienia:

  1. Jak zmieniły się relacje nauczyciel-uczeń i relacje rówieśnicze w czasie pandemii?
  2. Które grupy uczniów wymagają najwięcej uwagi?
  3. Jak konkretnie odbudowywać relacje nauczyciel-uczeń?
  4. Jak można reintegrować grupę rówieśniczą?
  5. W jakie pułapki można wpaść pracując z uczniami po powrocie?

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącego.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 15 września 2021 r.

w godzinach 12.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 14 września br. na adres email wskazany w formularzu. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 14 września br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dzień poprzedzający szkolenie br.) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 15 września. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegenci

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne