Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu? Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Szanowni Państwo,

Listopad to czas planowania budżetów miast i gmin, to też czas uchwalania i przygotowywania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

To ważne aby znać właściwe zasady realizacji zadań gminnych programów i zasady wydatkowania środków zapisanych do realizacji programu. Dlatego w dn. 27 października br. zapraszamy koordynatorów ds. profilaktyki, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, skarbników i włodarzy miast i gmin na szkolenie:

„Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu? Prawne aspekty finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.”

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. jakie są podstawy prawne wydatkowania środków, jakie są źródła finansowania programu, jak realizować tzw. środki niewygasające. Prelegentka przybliży najnowsze rekomendacje do realizacji programów oraz wyniki kontroli RIO i NiK w zakresie wydatkowania środków.  Omówimy też zasady finansowania działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zasady wydatkowania środków z tzw. opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Szkolenie poprowadzi Pani Marta Oleszczuk . Prawnik, od lat związany z administracją publiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interpretacji przepisów prawa związanych z obszarem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zarówno w pracy w sądzie, jak i w instytucji administracji publicznej); współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Więcej o prelegentce i programie w załączniku: program i prelegentka.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącą.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 27 października 2022 r. w godzinach 13.30 – 15.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 279 zł netto. Przy zgłoszeniu udziału co najmniej dwóch osób, przysługuje 10% rabatu od łącznej wydatkowanej kwoty. Szkolenie może być sfinansowane ze środków na profilaktykę w poszczególnych gminach. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 26 października br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 26 października br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.30 w dn. 27 października br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne