Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w czasie nauczania zdalnego

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od marca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy.  Czas zdalnego nauczania pokazał jak ważne w szkole są relacje. Relacje uczeń – nauczyciel i relacje pomiędzy uczniami w klasie. Jednym z obowiązków szkoły jest coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego. Wielu nauczycieli zadaje pytanie jak dostosować działania wychowawcze i profilaktyczne do czasu zdalnego nauczania? Na jakie kwestie postawić w nowym roku szkolnym? To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie:

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w czasie nauczania zdalnego”. 

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 24 czerwca 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

W ramach szkolenia przedstawimy odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania, konieczne do poprawnego zamknięcia dokumentacji roku szkolnego związanej z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Jednocześnie dostarczymy gotowych propozycji narzędzi i sposobów badania (zbierania danych) oraz ewaluacji. Powyższe zadania szkoły związane z wychowaniem i profilaktyką osadzimy w specyfice nauczania zdalnego.

I. Co ewaluujemy? – cel i istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, podstawy prawne. Przykładowy model konstrukcji wraz z przykładami.

II. Czym jest ewaluacja? – cel, rozumienie ewaluacji. Dostosowanie rodzaju ewaluacji do specyfiki programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i specyfiki oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Podstawowe kroki działań prowadzące do skutecznego przeprowadzenia ewaluacji.

III. Jak realizować zadania szkoły w czasie zdalnego nauczania? – warunki diagnozy, potrzebne narzędzia, specyfika badań oraz przygotowanie raportu, wyzwania zdalnego kształcenia.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 149 zł netto. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 22 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu. Szkolenie poprowadzą: dr Wiesław Poleszak i dr Monika Baryła – Matejczuk

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1. Maksymalnie do 22 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres:
, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do do wydarzenie (dzień przed wydarzeniem).

3. W kolejnym mailu otrzymasz potwierdzenie rejestracji, wraz z linkiem do pokoju webinarowego
w którym odbędzie się szkolenie.

4. Po kliknięciu DOŁĄCZ – zalogujesz do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie.

5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>