Dokumentowanie pracy szkoły oraz tworzenie planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i rady pedagogicznej.

Dobre zaplanowanie dokumentowania działań wychowawczo-dydaktycznych w pierwszych dniach roku szkolnego pozwala dyrektorowi na przemyślane i skuteczne prowadzenie dokumentacji, realizację priorytetów MEN i sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  Dyrektor  nie obciąża wówczas niepotrzebną pracą swoich nauczycieli, a każdy z nich wie, co i na kiedy ma przygotować. Co więcej rozumie dlaczego wypełnia takie, a nie inne tabele i dostrzega wpływ swoich działań na rozwój placówki.

W trakcie szkolenia prelegentka odnosząc się do podstaw prawnych przedstawi plan pracy szkoły, który pozwala  na roczne zaplanowanie terminów związanych z ocenianiem, przedstawianiem rodzicom wymagań edukacyjnych i innych informacji na pierwszym zebraniu, realizacją pomocy psychologiczno –pedagogicznej, realizacją priorytetów MEN, monitorowaniem sytuacji wychowawczej szkoły, planowaniem pracy dydaktycznej i wychowawczej. W czasie szkolenia zostanie omówiony także plan nadzoru pedagogicznego, a także niestandardowe narzędzia służące jego realizacji wraz z przykładowymi kartami obserwacji lekcji.

„Dokumentowanie pracy szkoły oraz tworzenie planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i rady pedagogicznej.”

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwi-czeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opieko-wała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nau-czycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edu-kacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory dokumentów przygotowanych przez Panią prelegent.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 179 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 30 sierpnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 30 sierpnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 9.00 w dniu  szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 31 sierpnia br. czyli cza-sem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne