Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi.

W ostatnich miesiącach sytuacja w szkołach zmieniała się dynamicznie. Zmieniały się również wymogi związane z koniecznością dokumentowania pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli. W kontekście pojawienia się uczniów z Ukrainy, listu do szkół skierowanego przez  Ministra Edukacji i Nauki odnośnie prowadzenia dokumentacji, a także rzeczywistymi potrzebami szkoły, warto poszukać odpowiedzi na pytania nurtujące każdego dyrektora:

– czy moja dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa?

– czy prowadzę dokumentację związaną z dydaktyka, wychowaniem i pomocą psychologiczną w sposób przemyślany i adekwatny do potrzeb?

– czy mój plan nadzoru wymaga zmiany w związku z migracjami uczniów?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo odpowiedzi na te pytania, otrzymają wzory sprawdzonych  dokumentów i będę mogli zadawać pytania prelegentce z doświadczeniem po kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Kuratorium Oświaty.

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 30 marca br. na szkolenie online:

„Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej  pracy szkoły – co być może, a co być musi”.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: plan pracy szkoły, a wizja i misja jej pracy; plan i sprawozdanie z działalności zespołów nauczycielskich; zasady dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja wychowawcy klasy i nauczyciela.

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opieko-wała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 30 marca 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 29 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 29 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 30 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegentki

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne