Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi, w warunkach nauczania zdalnego – 17.02

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane.

Dyrektorzy placówek oświatowych często zastanawiają się nad szkolną dokumentacją. Gromadzą jej wiele na wszelki wypadek, gdyż rozstrzygnięcie, jaki dokument jest rzeczywiście konieczny zgodnie z przepisami prawa, a jaki zbędny, jest trudne.

To dlatego proponujemy szkolenie, w którym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, przedstawimy dokumenty związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą placówki, które być w niej muszą. Odwołamy się także do dokumentowania pracy placówki w dobie nauczania zdalnego. Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, szefów zespołów przedmiotowych.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: plan pracy szkoły, a wizja i misja jej pracy; plan i sprawozdanie z  działalności zespołów nauczycielskich; zasady dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja wychowawcy klasy i nauczyciela.

„Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej  pracy szkoły – co być może, a co być musi, w warunkach nauczania zdalnego.”

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opiekowała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w  Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała  scenariusze i recenzowała scenariusze  w ramach tego programu.  Za swoją pracę otrzymała  nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i  Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni). 

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 17 lutego 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 159 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 15 lutego  br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 15 lutego  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( do godziny 10.00 w dniu wydarzenia).

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 17 lutego  br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne