Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Artykuł 26 Ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego  powinna być oparta o wyniki tej diagnozy.

W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu:

– grupy przyczyn problemów, z którymi mierzą się uczniowie,

– jak przeprowadzić rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych – uczniów?

– wskażemy jak wybrać adekwatne kierunki działań wychowawczych i profilaktycznych, które powinny się znaleźć w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,

– zaprezentujemy propozycje zajęć i scenariusze pracy do wykorzystania w szkołach.

Propozycje zostaną w taki sposób zaprezentowane aby można było je wpisać do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Zaproponujemy też konkretne i sprawdzone formy wsparcia w postaci interwencji wychowawczej i interwencji w sytuacji kryzysowej. Przybliżone zostaną rekomendowane metody i narzędzia prowadzenia ewaluacji programu i diagnozy czynników chroniących i ryzyka.

To dlatego w dn. 27 maja br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego”.

Szkolenie poprowadzą:

– dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI członek międzyresortowego zespołu ds. depresji i samobójstw oraz czynny psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą, Na zlecenie PARPA autor  ekspertyzy dotyczącej wskazań w zakresie prowadzenia działań i programów profilaktycznych adresowanych do dzieci młodzieży dotyczących zachowań ryzykownych,

– dr Monika Baryła – Matejczuk prof. Akademii WSEI psycholog, profesor  w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI. Autorka polskiej adaptacji skali Highly Sensitive Person Scale, i Highly Sensitive Child – skal do badania wrażliwości. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE)

Obydwoje prelegentów współtworzyło na zlecenie MEN standardy wzorcowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla placówek oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz narzędzia i materiały przygotowane przez prelegentów, które ułatwią zrealizowanie diagnozy i ewaluacji.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 27 maja 2024 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 259 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 25.05 br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 25 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 27 maja br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne