Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Artykuł 26 ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły  obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego powinna być oparta o wyniki tej diagnozy.
W trakcie szkolenia otrzymają Państwo wyniki aktualnych badań dotyczących kondycji psychicznej dzieci i młodzieży na reprezentacyjnej próbie ogólnopolskiej. Na przykładzie zebranych danych zostaną zaprezentowane główne czynniki chroniące i czynniki ryzyka odpowiedzialne za trudności psychiczne uczniów. Zostaną też zaprezentowane kierunki działań oraz konkretne rozwiązania mające na celu wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Propozycje zostaną w taki sposób zaprezentowane aby można było je wpisać do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Zaproponujemy też konkretne i sprawdzone formy wsparcia w postaci interwencji wychowawczej i interwencji w sytuacji kryzysowej. Przybliżone zostaną rekomendowane metody i narzędzia prowadzenia ewaluacji programu i diagnozy czynników chroniących i ryzyka.

To dlatego w dn. 14 czerwca br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego”.

Szkolenie poprowadzą:
dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI, członek międzyresortowego zespołu ds. depresji i samobójstw oraz czynny psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą, Na zlecenie PARPA autor ekspertyzy dotyczącej wskazań w zakresie prowadzenia działań i programów profilaktycznych adresowanych do dzieci młodzieży a dotyczących zachowań ryzykownych,
dr Monika Baryła – Matejczuk prof. Akademii WSEI, psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI. Autorka polskiej adaptacji skali Highly Sensitive Person Scale, i Highly Sensitive Child – skal do badania wrażliwości. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE)

Obydwoje prelegentów współtworzyło standardy wzorcowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla placówek oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz narzędzia i materiały przygotowane przez prelegentów, które ułatwią zrealizowanie diagnozy i ewaluacji.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 14 czerwca 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 13 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 13 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 14 czerwca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Załączniki:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne