Budowa przedszkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że z uwagi na chorobę Pani prelegent szkolenie planowane pierwotnie w dn. 8 grudnia br. odbędzie się w dn. 15 grudnia w godz. 11.00 – 13.00.

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Wprowadzono nowe standardy zatrudniania tych specjalistów.

Warto pamiętać, że pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor placówki oświatowej. Dodatkowo to dyrektor organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy p-p polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy. Pojawia się więc wiele pytań. Jak zgodnie z przepisami ułożyć procedurę i relacje pomiędzy poszczególnymi specjalistami? Jak zintegrować działania nauczycieli i specjalistów? Jak zapewnić właściwą dokumentację i jej archiwizację? Czy w placówce powinno pojawić się stanowisko koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej? To dlatego w dniu 8 grudnia br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

Budowa przedszkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli.”

W trakcie szkolenia poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

a) dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,

b) jak prowadzić własne rozpoznanie?

c) ocena gotowości szkolnej,

d) jak właściwie przygotować wielospecjalistyczną ocena poziomu funkcjonowania i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny?

e) jakie działania podejmować na podstawie opinii i orzeczeń (przydział odpowiednich form wsparcia i ich dokumentowanie)?

f) rola koordynatora pomocy p-p i jego zadania,

g) budowanie współpracy z rodzicami i instytucjami.

W ostatniej części szkolenia przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Więcej o prelegentce w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 8 grudnia  2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 7 grudnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROK

1)Do 7 grudnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 8 grudnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne