Bezpieczne wakacje. Jak rozmawiać z nastolatkami aby zmniejszyć zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi, w tym alkoholem i narkotykami?

Wakacje letnie to dla większości nastolatków czas odkrywania świata i samych siebie. Wolność od szkolnej rutyny i systemu edukacyjnego daje młodzieży możliwość swobodnego spędzania czasu, co jednak niesie ze sobą wiele pokus i ryzykownych sytuacji. Letnie dni sprzyjają nawiązywaniu nowych, nie zawsze bezpiecznych znajomości. Eksperymentowanie z używkami, takimi jak papierosy, narkotyki i alkohol, staje się niestety częstym zjawiskiem. Często stawiamy pytania, jak chronić nastolatków przed negatywnymi konsekwencjami takich zachowań?

To dlatego w dn. 18 czerwca br. w godz. 13.00 – 15.00 zapraszamy Państwa na spotkanie:

„Bezpieczne wakacje. Jak rozmawiać z nastolatkami aby zmniejszyć zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi, w tym alkoholem i narkotykami?”.

Celem szkolenia jest wyposażenie rodziców, psychologów, pedagogów i wychowawców szkolnych w skuteczne narzędzia oraz umiejętności komunikacyjne, które pozwolą im efektywnie rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.

W trakcie szkolenia prelegentka przybliży m.in. następujące zagadnienia: charakterystykę zagrożeń związanych z alkoholem i narkotykami, znaczenie i sposoby budowania relacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem, czy praktyczne wskazówki dotyczące rozmów z dziećmi o zachowaniach ryzykownych.

Szkolenie poprowadzi:

– dr Monika Baryła – Matejczuk prof. Akademii WSEI psycholog, profesor  w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI. Autorka polskiej adaptacji skali Highly Sensitive Person Scale, i Highly Sensitive Child – skal do badania wrażliwości. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE) – więcej informacji w załączniku program i prelegentka.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp do filmu do końca wakacji) oraz materiały szkoleniowe.

Możliwe są dwie formy udziału:

pakiet grupowy dla całej szkoły w cenie 598 zł netto, (pakiet zapewnia dostęp do szkolenia na żywo dla 3 osób, oraz możliwość przesłania nagranego szkolenia do całego grona pedagogicznego i rodziców danej szkoły),

pakiet indywidualny w cenie 259 zł netto, (zapewnia dostęp do szkolenia na żywo, nagrania i materiałów szkoleniowych dla jednej osoby).

Udział w szkoleniu może być opłacony m.in. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze środków budżetu rady rodziców, czy też ze środków budżetu urzędów gmin i miast, przeznaczanego na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

W zależności od wybranej formy udziału wypełniony adekwatny formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 17.06 br. na adres email wskazany w formularzu. Osoby uczestniczące w szkoleniu na żywo otrzymają certyfikat uczestnictwa.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 17 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 18 czerwca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy indywidualny

Formularz zgłoszeniowy grupowy

Informacje organizacyjne