Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Łódz – Zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania.
  • 12-06-2018

Od września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizowania kształcenia specjalnego i organizowania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy […]

Więcej
Gdańsk – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 11-06-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część […]

Więcej
Poznań – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 06-06-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Bydgoszcz – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 04-06-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Warszawa – Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej
  • 29-05-2018

Znowelizowane prawo oświatowe, podniosło rangę wychowania i profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych. Znowelizowany art. 1 pkt 3 prawa oświatowego wprowadził nową definicję wychowania:  „System oświaty zapewnia w szczególności: wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów […]

Więcej
Kraków – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 23-05-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Olsztyn – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 22-05-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Katowice – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 14-05-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z uzasadnieniem co ma znaczenie w kontekście analizy jakości […]

Więcej
Wrocław – Zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania.
  • 10-05-2018

Od września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizowania kształcenia specjalnego i organizowania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy […]

Więcej
Rzeszów – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki
  • 26-04-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie do Rzeszowa. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z […]

Więcej