Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Katowice – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 14-05-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z uzasadnieniem co ma znaczenie w kontekście analizy jakości […]

Więcej
Rzeszów – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki
  • 26-04-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie do Rzeszowa. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z […]

Więcej
Lublin – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 25-04-2018

Od roku obwiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie do istoty ewaluacji, przedstawienie jej rodzajów wraz z uzasadnieniem co ma znaczenie w kontekście analizy jakości […]

Więcej
Poznań – Zmiany w pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach. Aspekt organizacyjny i sposób dokumentowania.
  • 17-04-2018

Od września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizowania kształcenia specjalnego i organizowania zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.  Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy […]

Więcej
Katowice – Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – nowe zadania KRPA i gmin
  • 16-04-2018

W 2018 roku weszło w życie kilka zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to zmiany istotne dla codziennej pracy i działania gmin oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych To dlatego zapraszamy pełnomocników ds. profilaktyki i dyrektorów OPS, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników urzędów zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów […]

Więcej
Gdańsk – Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  – nowe zadania KRPA i gmin
  • 26-03-2018

W 2018 roku weszło w życie kilka zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Są to zmiany istotne dla codziennej pracy i działania gmin oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych To dlatego zapraszamy pełnomocników ds. profilaktyki i dyrektorów OPS, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników urzędów zajmujących się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów […]

Więcej
Gorzów Wielkopolski – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.
  • 20-03-2018

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty. To […]

Więcej
Rzeszów – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.
  • 07-03-2018

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty. To […]

Więcej