Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

„Jak organizować kształcenie w czasie epidemii? Nowe rozporządzenia MEN” – webinarium
  • 26-08-2020

Po decyzji MEN , od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Dodatkowe zalecenia zostały opracowane dla powiatów, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. MEN przygotował nowe rozporządzenia, które zdaniem ministerstwa mają pomóc we właściwej i bezpiecznej organizacji pracy […]

Więcej
Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w czasie nauczania zdalnego
  • 24-06-2020

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od marca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy.  Czas zdalnego nauczania pokazał jak ważne w szkole są relacje. Relacje uczeń – nauczyciel i relacje pomiędzy uczniami w klasie. Jednym z obowiązków szkoły jest coroczna ewaluacja […]

Więcej
Posumowanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas zdalnego nauczania
  • 19-06-2020

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od marca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni zostać w sposób szczególny objęci opieką w trakcie realizacji nauczania na odległość. Jak […]

Więcej
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas zdalnego nauczania
  • 27-05-2020

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od marca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy.  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni zostać w sposób szczególny objęci opieką w trakcie realizacji nauczania na odległość. Jak […]

Więcej
Organizacja pracy szkoły od 25 maja po decyzji MEN – praca świetlicy i konsultacje dla uczniów
  • 21-05-2020

Od 25 maja br. Minister Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymuje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Od 1 czerwca br. uczniowie […]

Więcej
Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa
  • 14-05-2020

Szanowni Państwo, Obecna sytuacja wymusiła na komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych niestandardowe działanie.. Aby ułatwić działanie pełnomocnikom ds. profilaktyki i członkom komisji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęła stanowisko, w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Nadal jednak pojawia się wiele szczegółowych pytań odnośnie działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w dobie koronawirusa. […]

Więcej
Jak efektywnie, zgodnie z przepisami prawa, zamknąć rok szkolny w czasie koronowirusa?
  • 12-05-2020

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od miesiąca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy.  Tym bardziej złożone staje się przygotowanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa oświatowego zakończenia roku szkolnego. Uwzględniającego obowiązki szkoły i dyrektora a zarazem wykorzystującego narzędzia online.  To dlatego […]

Więcej
Organizacja pracy szkoły w dobie nauczania zdalnego – rozwiązania praktyczne.
  • 29-04-2020

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od miesiąca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy.  Dyrektorzy i nauczyciele stawiają wiele pytań. Jakie regulacje prawne powinny kształtować nauczanie online, jaka powinna być praktyka? To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie online. „Organizacja pracy szkoły […]

Więcej
Poznań – szkolenie odwołane – Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 09-04-2020

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”. Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół. […]

Więcej
Wrocław – szkolenie odwołane- Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 20-03-2020

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”. Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół. […]

Więcej