Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Wrocław – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 25-10-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Rzeszów – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 24-10-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Katowice – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 23-10-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Kraków – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 10-10-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Poznań – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 09-10-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Warszawa – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 27-09-2018

W dniu 5 lipca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2018/2019. Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli będą się odbywać przez cały […]

Więcej
Rzeszów – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki
  • 19-09-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Gorzów Wielkopolski – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki
  • 17-09-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Wrocław – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki.
  • 30-08-2018

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej