Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Jak przeżyć bez wyjścia na zewnątrz ?
  • 23-04-2020

kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkfffffffffff ffffffffffffffffffkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Więcej
Poznań – szkolenie odwołane – Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 09-04-2020

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”. Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół. […]

Więcej
Testowy webinar
  • 08-04-2020

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB llllllllllllllllksaodap’aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ffffffffffffffffffffffffffffjjdjjldjqfjvnqjvqlnvjqq3;eoirv;;nvq’i  

Więcej
jakis tam tytul blab labl
  • 08-04-2020

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”. Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół. […]

Więcej
Wrocław – szkolenie odwołane- Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 20-03-2020

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.: „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”. Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół. […]

Więcej
Szczecin – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 10-03-2020

W minionym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazał m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się w ciągu roku szkolnego. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.  To, […]

Więcej
Gorzów Wlkp. – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 09-03-2020

W minionym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazał m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się w ciągu roku szkolnego. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.  To, […]

Więcej
Kraków – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 27-02-2020

W minionym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazał m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się w ciągu roku szkolnego. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.  To, […]

Więcej
Olsztyn – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • 18-02-2020

W minionym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazał m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się w ciągu roku szkolnego. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.  To, […]

Więcej
Warszawa – Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej – II termin
  • 29-01-2020

W minionym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru  pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty wskazał m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół i przedszkoli odbywały się w ciągu roku szkolnego. Warto podsumować uwagi z jakimi spotkały się placówki po kontroli.  […]

Więcej